Poradnia Rodzinna swoją działalność opiera na katolickiej nauce małżeństwa i rodziny, jako jednego i nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety, mającego na celu dobro małżonków, zrodzenie i wychowanie potomstwa.
Zadaniem Poradni jest pozytywne wspieranie małżonków, przeżywających kryzysy małżeńskie i rodzinne oraz ukazywanie wartości małżeństwa i rodziny w perspektywie dobra małżonków i dzieci.
Ze statutu Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu

Dokumenty Kościoła

       

 • Encyklika "Humanae vitae" Papieża Pawła VI (1968) (PDF)
  Encyklika o zasadach moralnych w dziedzinie przekazywania życia ludzkiego, wydana 25 lipca 1968r.

 • List do rodzin Jana Pawła II - "Gratissimam sane" (1994) (PDF)
  Przesłanie Papieża do wszystkich rodzin z okazji Roku Rodziny.

 • Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin
  W dniu 1 maja 2003 roku podczas plenarnego zebrania Konferencji Episkopatu Polski przyjęto tekst Dyrektorium Duszpasterstwa Rodzin, opracowanego przez Radę do Spraw Rodziny. Jest to dokument, który reguluje sprawy związane z funkcjonowaniem Duszpasterstwa Rodzin na terenie Kościoła w Polsce. Dyrektorium uwzględnia zadania osób duchownych, samych rodzin oraz laikatu zaangażowanego w tworzenie właściwych warunków dla małżeństw i rodzin. Jest ono owocem doświadczeń wielu osób i środowisk zajmujących się duszpasterstwem rodzin i powinno być pomocą w pracy na rzecz małżeństwa i rodziny m.in. dla wszystkich kapłanów, instruktorów i doradców życia rodzinnego.

 • Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary "Dignitas personae"
  12 grudnia 2008 r. opublikowana została Instrukcja Kongregacji Nauki Wiary "Dignitas personae" dotycząca niektórych problemów bioetycznych. Jest ona odpowiedzią na współczesne dylematy moralne dotyczące godności ludzkiego życia u początku jego istnienia. Stanowi ona rozwinięcie tematów podjętych w Instrukcji "Donum vitae" z 1987 r.


Dla tych którzy chcą wiedzieć więcej:Menu :