Poradnia Rodzinna swoją działalność opiera na katolickiej nauce małżeństwa i rodziny, jako jednego i nierozerwalnego związku mężczyzny i kobiety, mającego na celu dobro małżonków, zrodzenie i wychowanie potomstwa.
Zadaniem Poradni jest pozytywne wspieranie małżonków, przeżywających kryzysy małżeńskie i rodzinne oraz ukazywanie wartości małżeństwa i rodziny w perspektywie dobra małżonków i dzieci.
Ze statutu Specjalistycznej Poradni Rodzinnej w Radomiu

Historia poradnictwa rodzinnego w Polsce

        Początki Poradnictwa Rodzinnego w Polsce łączą się ściśle z wprowadzeniem w kwietniu 1956 r. Ustawy o dopuszczalności przerywania ciąży, która to ustawa, mając podłoże ideologiczne i polityczne uderzała w dobro polskich rodzin. W odpowiedzi na tą ustawę Episkopat Polski w czerwcu 1956 r. zalecił organizowanie na terenie naszego kraju Katolickich Poradni Małżeńskich, które miały być miejscem głoszenia prawdy o godności ludzkiego życia i jego ochronie od momentu poczęcia w łonie matki. Powstało ich kilka w różnych diecezjach. Podlegały one Duszpasterstwu Służby Zdrowia. Krajowym duszpasterzem służby zdrowia został ks.Kazimierz Majdański - później powołany do prezydium papieskiej Komisji ds.Rodzin. Pierwszą instruktorką krajową poradnictwa rodzinnego i promocji metod Naturalnego Planowania Rodziny została Teresa Strzembosz. Po jej śmierci funkcję instruktorki krajowej przejęła Anna Lorenc.


        W 1965 r. Komisja Episkopatu Polski z Duszpasterstwa Służby Zdrowia wyodrębniła Duszpasterstwo Rodzin. Pierwszym krajowym duszpasterzem Rodzin został o.Leon Mońko TJ, który do końca swojego życia (zmarł 15 października 1980 r. podczas pobytu na Kongresie Rodzin w Rzymie) czuwał nad formacją osób pracujących w poradniach, uwrażliwiając instruktorów na to, że chcąc pomóc drugiemu człowiekowi, należy formować w duchu nauki Chrystusa.


Dla tych którzy chcą wiedzieć więcej:Menu :